समर्पित आयोगाद्वारा राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या निवेदनांचा स्विकार संबंधितांचे म्हणणे ऐकत लेखी निवेदनही स्विकारले.

औरंगाबाद, दि.22, (विमाका) :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने औरंगाबाद विभागातील विविध ...