दै. कार्यारंभ चे संपादक शिवाजी भाऊ रांजवण यांच्या हस्ते कुडो कराटे क्लासेस चे उद्घाटन

माजलगाव / ( पृथ्वीराज निर्मळ) माजलगाव शहरांमधील राजस्थानी विद्यालयामध्ये दि. ३१ जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नावाजलेले कराटे क्षेत्रामध्ये नावलौकिक असलेले कुडो कराटे क्लासेसचे उद्घाटन दै. ...