पुरोगामी पत्रकार संघाला लक्ख करणारा एक कोहिनूर हिरा म्हणजेच प्रा. रोडे सर!

पुरोगामी पत्रकार संघा' चे आदरणीय - प्रा. रोडे "एक कोहिनूर हिरा" ९ जून रोजी प्रा. दशरथ तथा माता -पिता गंगाबाई वैजनाथ रोडे यांच्या पोटी अतिशय ...