नारायण दादा काळदाते यांच्या स्मारणार्थ पहिले विद्यार्थी कवी संमेलन हर्ष उल्हासत संपन्न

"राखावी बहुतरांचे अंतरे भाग्य येथे तंत नंतर रे" या ब्रीद वाक्यप्रमाने नारायण दादा काळदाते सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी काम केले आहे केज प्रतिनिधि: तालुक्यातल्या बनसारोळा गावातील बनेश्वर ...