रिमझिम…

कांचन जाधव: रिमझिमकिती वेळा सांगितलं रे पावसा तुला,शाळेत जाताना नको भिजवू मलाचार महिन्यांसाठी येतोरोज रोज धो-धो पडतोवाटे गंमत मऊमऊ चिखलात लोळायलापण शाळेत जाताना नको ...