सिरसाळा येथील पाणी पुरवठा योजनेचे लवकरच भूमिपूजन – ना. धनंजय मुंडे

सिरसाळा येथील पाणी पुरवठा योजनेचे लवकरच भूमिपूजन - ना. धनंजय मुंडे बौद्धविहारच्या कामासाठी आणखी 50 लाख देण्याची मुंडेंची घोषणा वांगी येथील नारायण बाबा ...